CHAPTER THE SEVENTH

Preface

header-up-left-2016Preface 2010Ang mga pahina nitong ” THE BOOK OF DANIEL YUSON ” ay nag lalaman nang mga istoryang kagulagulantang, mga opinyong nakakawindang, mga himig na kaantig antig, mga dalanging mula sa pusong pumipintig, mga sapantahang kasing init nang goto, mga pananaliksik na eksklusibong eksplosibo, mga larawang nakikipagsapalaran, mga komentaryong nakaka laglag pustiso!

Mga kuwento at aral nang buhay ang nais ibahagi nang may akda sa mga pahina ng ” THE BOOK OF DANIEL YUSON “. Upang makamit ang kanyang mithiin, ibabahagi niya sa pamamagitan nang mga istorya, opinion, himig, dalangin, sapantaha, pananaliksik, larawan, at komentaryo ang laman nang kanyang puso!

Sa unang kabanata, mapapansing hindi sa pormang talata o sanaysay ang pagkakasulat nang bawat MAIN POST dito sa THE BOOK OF DANIEL YUSON! Sa isang mabilis na sulyap, tila isang tula ang mga ito. Ngunit kung iyo itong PAGLALAANAN NANG ORAS at BABASAHING MAIGI, mapapansin mong PASALITA ang porma nang mga MAIN POST. Sa pormang ganito mas maipaparamdam nang may akda ang kanyang damdamin sa bawat istorya, opinyon, himig, dalangin, sapantaha, saliksik, at komentaryong kanyang isusulat!

Ang pag gamit nang may akda sa higit sa isang BANTAS at PANANDA ay hindi pang palamuti lamang! Ito ay nag lalayon na matulungan ang mga mambabasa na mai-proseso nang mas mainam ang damdaming nais niyang iparamdam!

Upang maalalayan lalo ang mga mambabasa sa pag unawa nang bawat nakalathalang istorya, opinion, himig, dalangin, sapantaha, saliksik, at komentaryo, nag lagay din ang may akda nang PALIWANANG sa dulo nang bawat MAIN POST. Ang mga paliwanag na ito ay mababasa sa: LESSON OF THE STORY, PAUNAWA, UPDATE, REPRISE, THE CLOSING HYMN, THE BODY, at POSTSCRIPT.

Mula sa ikalawa at mga susunod pang kabanata, sa porma na ng talata o sanaysay ang pagkakasulat ng karamihan sa mga main post dito sa THE BOOK OF DANIEL YUSON. Ang pag babagong ito ay isinagawa upang mas lalong maibahagi sa nakararami ang mga kuwento at aral sa buhay ng may akda.

Sa ikalimang kabanata, sinimulan ng may akda ang kanyang Project 365. Itinuloy ang naturang konsepto sa ika anim na kabanata tampok muli ang mga larawang kuha mismo nang may akda. Ang mga larawang ito ay nasa anyong black and white.

Maaaring hindi lahat nang istorya, opinyon, himig, dalangin, sapantaha, saliksik, at komentaryo nang may akda ay magiging katanggap tanggap sa ilang mambabasa. Ngunit ganun pa man, isusulat parin ng may akda ang kanyang nais isulat! Sapagkat alam niyang ang mga ito ay kapupulutan ng aral!

Kung ikaw ay matutuwa sa iyong mababasa, tumawa ka lang! Kung ikaw ay maantig sa iyong maririnig, i-iyak mo yan! Kung ikaw ay magagalit sa iyong nasaksihan, huminga nang malalim at bumilang mula isa hanggang isang milyon!

Kung kukunin ang unang letra nang bawat salita sa pamagat na: ” THE BOOK OF DANIEL YUSON “, mabubuo ang salitang: ” The BODY” ! Kung isasalin ang salitang BODY sa Tagalog ito ay: KATAWAN! Ang bawat katawan ng tao ay hindi maaaring mabuhay kung walang PUSO! Upang mabuhay ang The BODY, bubuksan at ilalahad nang may akda ang laman nang kanyang PUSO sa kanyang mga mambabasa.

Ang ” THE BOOK OF DANIEL YUSON ” ay isinulat ni Ginoong Daniel Peña Yuson Jr.! 

footer-2016-black-border

Advertisements